AWBZ LEZING | DEN BOSCH

Lezing AWBZ, Wilt u goed geïnformeerd worden over: de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden of het maken van een zogeheten “levenstestament” Den Bosch

erfbelasting en schenkbelasting

home » erfbelasting en schenkbelasting

ERFBELASTING & SCHENKBELASTING 2015

Tarieven en vrijstellingen voor
Erfbelasting & Schenkbelasting 2015

Vrijstellingen voor erfbelasting
Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen.
Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u: Dan is uw vrijstelling:  
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 633.014,-  
Kind met ziekte of handicap € 60.138,-  
(Pleeg-)Kind/Kleinkind € 20.047,-  
Ouder € 47.477,-  
Overig (zoals een broer of zus)
€ 2.111,-  

Vrijstellingen voor schenkbelasting
Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen.
Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u: Dan is uw vrijstelling:
(Pleeg-)Kind € 5.277,-
Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 25.322,- of € 52.752,- of € 27.432,-
 
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.322,-. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 52.752,-.
 
Als uw ouders u vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij u eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken van € 27.432,-, mits u dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken. Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.
 
Overig (zoals een kleinkind) € 2.111,-
 

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting.
Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.
 
Bent u: dan betaalt u over het
gedeelte tot € 121.296,-
dan betaalt u over het
gedeelte vanaf € 121.296,-
Ongehuwd samenwonend   
10% 20%
 
Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 633.014 en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).
 
(Pleeg-)Kind 10%
20%
Kleinkind
18%
36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus)
30%
40%
 

Pensioen en erfbelasting
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 633.014 voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 163.530.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.055.022 van de objectieve onderneming vrijgesteld. Voor onderneming die meer waard zijn dan die € 1.055.022 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Vragen over een erfenis of schenking?
Bel ons gerust op nummer 073 - 691 87 87. Ook op onze website, www.huijbregtsnotarissen.com, vindt u meer informatie over erven en schenken.

Huijbregts Notarissen & Adviseurs | Zuiderparkweg 280 | 5216 HE | 's-Hertogenbosch | Tel. 073 691 87 87 | info@huijbregtsnotarissen.com